Thông báo điều chỉnh giá bán

Thông báo điều chỉnh giá bán

Công ty TNHH UMT Việt Nam xin thông báo

- Điều chỉnh giá bán từ 15/03/2022

- Mức điều chỉnh 5 -15%

- Mức  điều chỉnh cụ thể từng sản phẩm sẽ gửi đến quý khách hàng sau.

Trân trọng.